Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Projeler - Çalışmalar


Hayat Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi Pozisyon Belgesi'ne ulaşmak için tıklayınız.
Hayat Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi Pozisyon Belgesi'nin İngilizce versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.
Hayat Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi Pozisyon Belgesi Sunumu'na ulaşmak için tıklayınız.

Doğrudan Tazmin Sistemi

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Yedek Parça ve Servis Sertifikasyonu Modellemesi

Suiistimal Yönetim Modeli


Doğrudan Tazmin Sistemi ile iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarında sigortalıların kazada kusurlu olan tarafın sigorta şirketi yerine hasarı kendi sigorta poliçesini tanzim ettirdiği sigorta şirketinden tazmin etmesine yönelik model üzerinde çalışılmaktadır. Konuya ilişkin olarak iki danışmanlık firmasından (Accenture ve Towers Watson) hizmet alınmış olup dünyadaki çeşitli uygulama örnekleri ve modelin gelişim süreci ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Doğrudan tazmin sistemi ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sigorta sektörünün itibarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Artan sigortalı memnuniyeti ve sigorta şirketlerinin maliyet kontrolü ile orta vadede bu projenin zarar eden trafik branşındaki sonuçların iyileşmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Sigortalılara ödenen destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanmasında sigorta şirketlerinin ve mahkemelerin kullanmakta olduğu hesap yöntemi arasındaki farklılığın giderilmesi hedeflenmektedir. Konuya ilişkin olarak bir danışmanlık firmasından (Towers Watson) hizmet alınmış olup dünyadaki çeşitli uygulama örnekleri ve modelin gelişim süreci ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Sürdürülen proje ile destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamasında kullanılan mortalite tablosu, teknik faiz oranı gibi ödenecek tazminat tutarına etki eden faktörlerde en uygun varsayımların belirlenmesi suretiyle sektörel standardın oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Yedek Parça ve Servis Sertifikasyonu Modellemesi Bu proje ile trafik sigortası kapsamındaki hasarı sonucu aracı onarılan sigortalıların tamirhane ve kullanılan eşdeğer parçadan kaynaklı şikayetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Konuya ilişkin olarak danışmanlık firması Accenture’dan hizmet alınmış olup dünyadaki çeşitli uygulama örnekleri ve modelin gelişim süreci ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Tamirhane ve eşdeğer parça standartlarının belirlenerek sigorta kapsamındaki hasarlardaki sertifikalı tamirhane ve eşdeğer parça kullanımı ile maliyet kontrolü, hizmet kalitesinde artış sağlanması ile sigorta sektörüne duyulan güvenin artması beklenmektedir.

Suiistimal Yönetim Modeli Sigorta suiistimallerinin tespiti ile caydırıcılığın sağlanması sonucu sigorta şirketlerinin teknik kar / zarar sonuçlarının iyileşmesi ve sigorta primlerinin düşmesi ile daha geniş kesimlerin sigorta ile tanışması hedeflenmektedir.  Konuya ilişkin olarak danışmanlık firması Accenture’dan hizmet alınmış olup dünyadaki çeşitli uygulama örnekleri ve modelin gelişim süreci ayrıntılı olarak irdelenmiş, İngiltere’deki sigorta suiistimalleri tespit bürosu ziyaret edilerek gerçekleştirilen çalışmalar yerinde incelenmiştir. Kurulacak bilgi işlem alt yapısı ile poliçe tanzimi ve hasar ihbarı esnasında sigorta şirketlerinin suiistimal ihtimaline ilişkin uyarılması ve organize suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen suiistimallerin tespit edilmesi beklenmedir. 


ustok Mart Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar