Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

2018 Yılı Dünya Sigorta Verileri

2018’de küresel direkt prim üretimi ilk defa 5 trilyon eşiğini geçerek 5.193 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş, bu tutarla küresel gayri safi hasılanın %6,1’ine ulaşmıştır. Toplam primler geçen yıla göre hem nominal (%4,5), hem de reel (%1,5) anlamda artış gösterirken; primlerdeki artış 2017 yılındaki artışa nispetle düşük kalmıştır. Bu da prim üretiminin ekonomik performansla yakın ilişkisine işaret etmektedir.


Dünya Sigorta Verileri


E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar