Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Tarife ve Talimatları-2020

1.  Amaç ve Kapsam

(1) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’na istinaden yapılacak Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

2. Tazminat Hesabı

(1) Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan arılı kovanın sigorta bedeli esas alınır. Arılı kovan sigorta bedelinin; unsur (kovan, arı kolonisi ve bal) bazında ayrımı poliçe üzerinde belirtilir. Çerçeveler ve petekler teminat kapsamında değildir.

(2) Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan zarar miktarından müşterek sigorta tutarı hesaplanarak, tazminat tutarından indirilir.

(3) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen, belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

(4)  Vahşi hayvan saldırısı nedeniyle meydana gelen hasarlar, poliçe dönemi içerisinde iki olayla sınırlıdır.

3. Tarife Fiyatları

(1) Arıcılık türüne göre Tablo.1’ de yer alan tarife fiyatları uygulanır.

Teminat Bazında Tarife Fiyatları Tablosu (Tablo.1)

Arıcılık Türü / Riskler

Fırtına (%)

Hortum (%)

Yangın (%)

Heyelan (%)

Deprem (%)

Taşıt Çarpması (%)

Sel ve su Baskını (%)

Vahşi Hayvan Saldırısı (%)

Kovanların Nakliyesi (%)

Toplam  Tarife Fiyatı (%)

Müşterek Sigorta Oranı (Üreticinin Üzerinde Kalan Kısım) %

Sabit Arıcılık

0,05

0,01

0,15

0,01

0,01

0,01

0,25

0,21

-

0,7

    

10

Gezginci Arıcılık

0,05

0,01

0,15

0,01

0,01

0,01

0,25

0,21

0,5

1,2

10

(2) Gezginci arıcılık yapan üreticilere ait poliçelerde, poliçe vadesi içerisinde en fazla 4 (dört)  kez nakliyat riski teminat altına alınmış olup, daha fazla nakliyat riski talep edilmesi halinde her bir nakliyat için nakliyat riski priminin % 25’i kadar ilave prim uygulanacaktır.

(3) Asgari prim tutarı 30 TL’den az olamaz.

4. Poliçe İptalleri

(1) Poliçe süresinin herhangi bir döneminde, hasar prim oranı % 100’ü geçen poliçelerin, herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, prim iadesi yapılmaz. Hasar prim oranının % 100 ile % 70 arasında kaldığı durumlarda; kısa dönem esasına göre iade edilecek primden, gerçekleşen hasar prim oranına isabet eden prim, mahsup edilerek,  kalanı iade edilir. Hasar prim oranının %70’in altında olması durumunda, poliçe iptal işlemlerinde, Tablo.2’deki kısa dönem esası uygulanır.

Sigorta İptalinde Uygulanacak Kısa Dönem Prim Tahsilat Oranı Tablosu (Tablo.2)

Poliçe Süresinin (%)

Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)

1,91 ine kadar

0

1,92 ile 4,10 arası

10

4,11 ile 8,22 arası

20

8,23 ile 16,6 arası

30

16,7 ile 25 arası

40

25,1 ile 33,3 arası

50

33,4 ile 41,6 arası

60

41,7 ile 50 arası

70

50,1 ile 58,3 arası

80

58,4 ile 66,6 arası

90

66,6’ dan fazla ise

100


(2) Poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez.

(3) Poliçe süresinin üçte ikisi geçtikten sonra yapılacak sigorta iptallerinde, prim iadesi yapılmaz.


5. İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları

(1) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.

(2) Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.

(3) Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde,  poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.

6. Poliçe Yenilemelerinde Hasar Prim Oranına Göre Prim İndirim ve Yükleme Çarpanları

(1) Poliçe yenilemelerinde, son 5 yıl içindeki, kümülatif hasar prim oranına göre, uygulama yılındaki tarife primi Tablo.3’te yer alan indirim ve yükleme çarpanları ile çarpılarak uygulanır.

(2) Poliçe yenilemesi nedeni ile kazanılan indirim hakkı, poliçe bitim tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerlidir.

Poliçe Yenilemelerinde Kümülatif Hasar Prim Oranına Göre Primlere Uygulanacak İndirim ve Yükleme Çarpanları (Tablo.3)

İşletmenin, Son 5 Yılda Gerçekleşen Kümülatif Hasar Prim Oranı (%)

Uygulanacak Çarpan

0

0,8

1-30

0,85

31-50

0,9

51-70

0,95

71-100

1

101 - 150

1,03

151 - 200

1,06

201 - 250

1,09

251 - 300

1,12

301 - 400

1,15

401 - 500

1,18

501 - 750

1,21

751 - 1000

1,24

1001 -1500

1,27

1501 - 2000

1,3

2001 - 2500

1,33

2501 - 3000

1,36

3001 - 3500

1,4

3501 - 4000

1,45

> 4000

1,5


7. Yürürlük

(1) Bu tarife ve talimatlar 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girer.


E-BÜLTEN KAYIT
 
 

  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar