Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

BAKANLAR KURULU KARARLARI

   
27.11.2018 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2019 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
22.06.2018 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar
17.04.2018 Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası İle İlgili Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
05.01.2018 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2018 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
02.01.2017 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2016/9673)
05.05.2016 Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar
19.10.2015 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Üstlenilen Risklere Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar
24.06.2015 Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
01.06.2015 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
06.02.2015 Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar
26.06.2013 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
11.03.2010 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar
19.12.2008 Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemi ve Yatların Sigortalarının, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 15 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar
03.01.2008 Hazine Müsteşarlığınca Belirlenecek Sorumluluk Sigortalarının, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 15 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar
03.08.2007 Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Karar
22.01.2004 Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar