Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

AB İlerleme Raporları

2018 Yılı İlerleme Raporu

Avrupa Komisyonu tarafından 17 Nisan 2018 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular değerlendirilmiştir.

2018 yılı İlerleme Raporu'na ulaşmak için tıklayınız.

2016 Yılı İlerleme Raporu

Avrupa Komisyonu tarafından 09 Kasım 2016 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular değerlendirilmiştir. Fasıl 17: Ekonomik ve Parasal Politikalar müzakerelere açılmıştır. Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulamış olduğu kısıtlamalar sebebiyle Fasıl 9: Mali Hizmetler dahil sekiz fasıl AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması'nın Ek Protokolü’ne göre askıya alınmış olup Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirene kadar açılmaması kararı devam etmektedir.

2016 İlerleme Raporu'na ulaşmak için tıklayınız.

2015 Yılı İlerleme Raporu ve Türk Sigorta Sektörü

Avrupa Komisyonu tarafından 10 Kasım 2015 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular değerlendirilmiştir.

2015 İlerleme Raporu’nda sigorta ve bireysel emeklilik sektörleri için tıklayınız…

2014 Yılı İlerleme Raporu ve Türk Sigorta Sektörü

Avrupa Komisyonu tarafından 8 Ekim 2014 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular değerlendirilmiştir.

2014 yılı İlerleme Raporu’nda “Ekonomik Kriterler” başlığı altında sektörün büyüklüğüne; sektörümüze ilişkin kapsamlı analiz ise “Mali Hizmetler” (Başlık 9) başlığı altında yapılmıştır.

2014 İlerleme Raporu’nda sigorta ve bireysel emeklilik sektörleri için tıklayınız…

2013 Yılı İlerleme Raporu ve Türk Sigorta Sektörü

Avrupa Komisyonu tarafından 16 Ekim 2013 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular değerlendirilmiştir.

2013 yılı İlerleme Raporu’nda “Ekonomik Kriterler” başlığı altında sektörün büyüklüğüne; “Sosyal Politika ve İstihdam” (Başlık 19) başlığı altında ise bireysel emeklilik sektörüne ilişkin değerlendirmeler yer almakta olup sektörümüze ilişkin kapsamlı analiz “Mali Hizmetler” (Başlık 9) başlığı altında yapılmıştır.

2013 İlerleme Raporu’nda sigorta ve bireysel emeklilik sektörleri için tıklayınız…


2012 Yılı İlerleme Raporu ve Türk Sigorta Sektörü;

Avrupa Komisyonu tarafından 10 Ekim 2012 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular değerlendirilmiştir.

2012 yılı İlerleme Raporu’nda “Ekonomik Kriterler” başlığı altında sektörün büyüklüğüne; “Şirketler Hukuku” başlığı ise altında muhasebe alanına ilişkin değerlendirmeler yer almakta olup sektörümüze ilişkin kapsamlı analiz “Mali Hizmetler” (Başlık 9) başlığı altında yapılmıştır.
 


2011 Yılı İlerleme Raporu ve Türk Sigorta Sektörü
 
Avrupa Komisyonu tarafından 12 Ekim 2011 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular değerlendirilmiştir.
 
2011 yılı İlerleme Raporu’nda sektörümüze ilişkin gelişmelerin ele alındığı ve kaydedilen ilerlemelerin olumlu değerlendirildiği görülmektedir. Raporda “Ekonomik Kriterler” başlığı altında sektörün büyüklüğüne dair değerlendirmelerde bulunulmuş;  sektörümüze ilişkin kapsamlı değerlendirmeler ise “Mali Hizmetler” (Başlık 9) başlığı altında yapılmıştır.

Ekte sunulan bilgi notunda, 2011 Yılı İlerleme Raporu içerisinde Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler yer almaktadır.

 

2010 Yılı İlerleme Raporu ve Türk Sigorta Sektörü
 
Avrupa Komisyonu tarafından 9 Kasım 2010 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular değerlendirilmiştir.

2010 yılı İlerleme Raporu’nda sektörümüze ilişkin gelişmelerin ele alındığı ve kaydedilen ilerlemelerin olumlu değerlendirildiği görülmektedir. Raporda “Ekonomik Kriterler” başlığı altında sektörün büyüklüğüne dair değerlendirmelerde bulunulmuş;  sektörümüze ilişkin kapsamlı değerlendirmeler ise “Mali Hizmetler” (Başlık 9) başlığı altında yapılmıştır.

Ekte sunulan bilgi notunda, 2010 Yılı İlerleme Raporu içerisinde Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler yer almaktadır.2009 Yılı İlerleme Raporu ve Türk Sigorta Sektörü
 
Avrupa Komisyonu tarafından 14 Ekim 2009 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular değerlendirilmiştir.

2009 Yılı İlerleme Raporu'nda “Ekonomik Kriterler” başlığı altında sektörün büyüklüğü; “Sermayenin Serbest Dolaşımı” (Başlık 4)  başlığı altında kara paranın aklanması; “Ekonomik ve Parasal Birlik” (Başlık 17) başlığı altında ise teknik karşılıklara ilişkin düzenlemelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sektörümüze ilişkin kapsamlı değerlendirmeler ise “Mali Hizmetler” (Başlık 9) başlığı altında yapılmıştır.

Türkiye İlerleme Raporu’nda sektörümüze ilişkin gelişmelerin kapsamlı biçimde ele alındığı ve kaydedilen ilerlemelerin genel olarak olumlu değerlendirildiği görülmektedir.

Ekte sunulan bilgi notunda, 2009 Yılı İlerleme Raporu içerisinde Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler yer almaktadır.
 
 

2008 Yılı İlerleme Raporu ve Türk Sigorta Sektörü
 
Avrupa Komisyonu tarafından 5 Kasım 2008 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular değerlendirilmiştir.

2008 yılı İlerleme Raporu’nda “Sermayenin Serbest Dolaşımı” (Başlık 4) ve “Rekabet Politikası” (Başlık 8) başlıkları altında sigorta sektörüne atıfta bulunulmuştur. Sektöre ilişkin kapsamlı değerlendirmeler ise “Finansal Hizmetler” (Başlık 9) başlığı altında yapılmıştır.

Türkiye İlerleme Raporu’nda sektörümüze ilişkin gelişmelerin kapsamlı biçimde ele alındığı ve kaydedilen ilerlemelerin genel olarak olumlu değerlendirildiği görülmektedir.
 
Ekte sunulan bilgi notunda, 2008 Yılı İlerleme Raporu içerisinde Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler yer almaktadır.
 
 

2007 Yılı İlerleme Raporu ve Türk Sigorta Sektörü
 
Avrupa Komisyonu tarafından 6 Kasım 2007 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta sektörüne ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan sorunlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular çeşitli başlıklar altında incelenmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2007 yılı İlerleme Raporu’nda sektörümüze ilişkin gelişmelerin geçmiş yıllara oranla daha kapsamlı ve olumlu biçimde ele alındığı görülmektedir.

2007 yılı içerisinde Birliğimiz Brüksel ve Ankara’da Avrupa Komisyonu İç Pazar Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği üst düzey yetkilileriyle temaslarda bulunmuş ve sektörümüzde kaydedilen gelişmeler konusunda kapsamlı sunumlar gerçekleştirmiştir. Birliğimiz tarafından Türkçe ve İngilizce kitapçık haline getirilen Sigortacılık Kanunu da söz konusu yetkililere iletilmiştir. Bu nedenle, İlerleme Raporu’nun sektörümüze ilişkin bölümünün geçmiş yıllara oranla daha kapsamlı ve olumlu olması Birliğimiz tarafından da memnuniyetle karşılanmıştır.

Raporda “Ekonomik Kriterler” başlığı altında sigorta sektörüne yönelik genel bir değerlendirmede bulunulmuştur. “Sermayenin Serbest Dolaşımı” (Başlık 4) başlığı altında maddi teminatlara, “Rekabet Politikası” (Başlık 8) başlığı altında blok muafiyet düzenlemelerine; “Ulaştırma Politikası” (Başlık 14) başlığı altında hava araçları sorumluluk sigortası mevzuatının kabulüne; “Ekonomik ve Parasal Politika” (Başlık 17) başlığı altında kamu kurumlarının finansal kuruluşlara ayrıcalıklı erişim imkânlarının yasaklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sektörümüze ilişkin kapsamlı değerlendirmeler ise “Mali Hizmetler” (Başlık 9) başlığı altında yapılmıştır.

Bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymetlerin içerisinde yer aldığı “Mali Hizmetler” başlığı altında yapılan genel anlamda olumlu değerlendirmelere karşın, İlerleme Raporu’nda, Kıbrıs Rum Yönetimi’ne havaalanları ve limanlarını açmadığı sürece ülkemizin bu başlığa ilişkin müktesebatı tam anlamıyla uygulamış sayılmayacağı vurgulanmıştır.

Hatırlanacağı gibi, 11 Aralık 2006 tarihinde Brüksel'de yapılan AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda havaalanları ve limanlarını Kıbrıs Rum Kesimi’ne açmaması nedeniyle Türkiye ile müzakerelerde sekiz başlığın kısmen askıya alınması kararı alınmış, bu karar 14/15 Aralık 2006 tarihinde AB Konseyi tarafından kabul edilmişti. Askıya alınan başlıklar arasında “mali hizmetler” de bulunmaktadır. Askıya alınan diğer başlıklar ise malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, tarım ve kırsal kalkınma, balıkçılık, ulaştırma politikası, gümrük birliği ve dış ilişkilerdir.

Ekte sunulan bilgi notunda, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye için hazırlanan 2007 Yılı İlerleme Raporu içerisinde sektörümüze ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler yer almaktadır. Raporda ilk kez sigorta sektörünün Avrupa Birliği müktesebatına “kısmen uyumlu” olduğu vurgulanmaktadır.
 

2006 Yılı İlerleme Raporu ve Türk Sigorta Sektörü
 
Avrupa Komisyonu tarafından 8 Kasım 2006 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta sektörüne ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan sorunlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular çeşitli başlıklar altında incelenmektedir.

Raporda öncelikli olarak vurgulanan konular sektöre ilişkin yasal düzenlemelerdeki boşluk ve Avrupa Birliği müktesebatına uyumun oldukça sınırlı kalması olmuştur.

2006 yılı İlerleme Raporu’ndan “İşçilerin Serbest Dolaşımı” (Başlık 2) ve “Rekabet Politikası” (Başlık 8) başlıkları altında sigorta sektörüne atıfta bulunulmuştur. Sektöre ilişkin kapsamlı değerlendirmeler ise “Finansal Hizmetler” (Başlık 9) başlığı altında yapılmıştır.

Ekte sunulan bilgi notunda, 2006 Yılı İlerleme Raporu içerisinde Türk sigorta sektörüne ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler yer almaktadır.
 
 

2005 Yılı İlerleme Raporu ve Türk Sigorta Sektörü
 
Avrupa Komisyonu tarafından 9 Kasım 2005 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta sektörüne ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan sorunlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.

Raporda öncelikli olarak vurgulanan konular sigorta sektörünün gayri safi milli hâsıla içerisindeki payının düşüklüğü, sektöre ilişkin yasal düzenlemelerdeki boşluk ve Avrupa Birliği müktesebatına uyumun oldukça sınırlı kalması olmuştur.

2005 yılı içerisinde Birliğimizin Avrupa Komisyonu, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yetkilileriyle yapılan görüşmelerde önemle vurguladığı sigorta bilincinin arttırılması konusunun da İlerleme Raporu’nda yer alması, sigorta sektörünün Avrupa Birliği fonlarından daha fazla yararlanmasını kolaylaştıracaktır. Başka bir ifadeyle, İlerleme Raporu içerisinde bu konudaki eksikliklere, özellikle sigortalı sayısının ve kişi başına düşen sigorta primlerinin azlığına değinilmesi, bundan sonraki süreçte bu konulara yönelik projelerin Birliğimiz tarafından gündeme getirilmesini kolaylaştırıp Avrupa Birliği tarafından desteklenmesini sağlayabileceğinden, sektörümüz açısından olumlu sonuçlar doğurabilecektir.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu yetkilileri ile yapılan görüşmeler sırasında Birliğimiz tarafından Türkiye’de reasürans tekeli olmadığı yönünde yapılan açıklamalar ve sunulan belgelere rağmen İlerleme Raporu’nda “reasürans tekeline ilişkin kanunun halen yürürlükte olduğu” ifadesinin yer alması ise konuya ilişkin yanlış anlamanın halen devam ettiğini göstermiştir.

Geçmiş yıllardan farklı olarak 2005 yılı İlerleme Raporu’nda sigorta sektörüne ilişkin gelişmelere farklı başlıklar altında değinilmiştir. Önceki ilerleme raporlarında sektöre ilişkin gelişmeler yalnızca “Hizmet Sunumu Serbestîsi” başlığı altında yer alırken, 2005 yılı İlerleme Raporu’nda “Sermayenin Serbest Dolaşımı” (Başlık 4), “Rekabet Politikası” (Başlık 8), “Ekonomik ve Parasal Politika” (Başlık 17) başlıkları altında ve genel değerlendirme bölümünde sigorta sektörüne atıfta bulunulmuştur. Sektöre ilişkin kapsamlı değerlendirmeler ise yeni başlıklardan biri olan “Finansal Hizmetler” (Başlık 9) başlığı altında yapılmıştır. “Hizmet Sunumu Serbestîsi” başlığı altında ise özel olarak sigorta sektörüne atıfta bulunulmamış, hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin genel ifadeler kullanılmıştır.

Ekte sunulan bilgi notunda, 2005 Yılı İlerleme Raporu içerisinde Türk sigorta sektörüne ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler yer almaktadır.
 

ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar