Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Sigortacılık Genelge, Tebliğ ve Sektör Duyuruları

Genelge

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Gönderilen Tarifeler Hakkında Genelge (2016/1)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelge (2016/2)

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2016/3)

Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/4)

06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/5)

2015/32 Sayılı Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/8)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/10)

Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/11)

Reasürans Anlaşmalarına İlişkin Genelge (2016/7)

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 12'nci Maddesi Kapsamında Hazırlanacak Raporlara İlişkin Genelge (2016/9)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/13)

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/15) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)


Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/26)

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik Uyarınca Sigorta Hakemlerinde Aranacak Mesleki Deneyim ile Sigorta Hakemlerine İlişkin Genelge (2016/23)

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2016/27)

Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/28)

Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Yazım Riski İçin Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/29)

29.09.2007 Tarih ve 2007/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/30)

2015/32 Sayılı Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/32)

Güvence Hesabı Katkı Payında Asgari Maktu Tutarına İlişkin Genelge (2016/33)

İnternet Erişimi Sağlanamayan Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/35)

2007/27 Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/36)

Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge (2016/37)

Bağımsız Denetim Raporları ile Reasürans Raporlarının Elektronik Olarak Alınmasına İlişkin Genelge (2016/38)
Sektör Duyurusu 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın  26.1.2016 tarihli ve 2666 sayılı yazısı

Devam Eden Riskler Karşılığı Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu  (2016/1)

IBNR Artışlarının Yıllara Yayılması Neticesinde Oluşan Dönem Karının Dağıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/2)

Ülkemize Giriş Yapan Yabancı Uyruklu Kişilerin Ülkemizde Maruz Kaldıkları Trafik Kazaları Sonucu Oluşan Zarar Hesaplamasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/3)

Yıllık Gelir Sigortalarına Yönelik TÜFE Endeksli Anüite Devlet Tahvilleri Hakkında Sektör Duyurusu (2016/4)

Sigorta ve Reasürans Brokerlerinin Portföy Taahhüdünde Bulunmamasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/7)

Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2016/8)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/11)

Sağlık Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2016/12)

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Zorunlu Trafik Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/13)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/14)

Kara Araçları Kasko Sigortası Teminatlarına Yönelik Sektör Duyurusu (2016/15)

Kara Araçları Kasko Sigortası Kapsamında Malul ve Engelli Araçlarının Poliçe Primlerinin Hesaplanmasında ÖTV İstisnasının Dikkate Alınmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/16)

Yıllık Gelir Sigortasının Hak Sahipleri Tarafından Aranmayan Paralar Mevzuatı Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2016/17)

Konut ve İşyeri Sigortalarına Yönelik Sektör Duyurusu (2016/18)

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası KapsamındaTaşeron İşletmelerinin Sigorta Ettiren Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2016/22)

Acentelik Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/23)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/24)

2016/11 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (2016/26) 

Ticari ve Sınai Sigortalarda Prim Tahakkukuna İlişkin Sektör Duyurusu (2016/27)

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine İlişkin Sektör Duyurusu (2016/19)

2016/23 Sayılı Acentelik Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu (2016/25)

2016/11 sayılı Karayolları Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (2016/28)

İran'a Yönelik Sigortacılık Faaliyetleri Hakkında Sektör Duyurusu (2016/29)

Tebliğ
 


Sigorta Tahkim Usûlü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de (2010/1) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

Sektör Duyuruları

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu (2015/1)

ÖTA Sunum ve Eğitim Tesisi Planlaması Hakkında Sektör Duyurusu

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/3)

Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusu (2015/4) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2015/5)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İkametgah Esaslı Poliçe Tanzimi ve Asgari Teminatlar Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/6)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev’i Değişikliklerine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/7)

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefat Etmesi Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2015/8) 

Sigorta Acentelerinin Sermaye Yapısı ve Personelinin Mesleki Deneyimi Konusunda Sektör Duyurusu (2015/10) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesi Durumunda Zeyil Prim Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/12)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/13)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesi Durumunda Zeyil Prim Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/14)

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Sektör Duyurusu (2015/15)

Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik Ip Kontrollerine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/16) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

17/9/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/17)

Şirketler Tarafından ‘Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge’ Hükümlerine Uygun İşlem Tesis Edilmesine Dair Sektör Duyurusu (2015/18)

Elektrik Kesintisi Nedeniyle Sigorta Sözleşmelerine İlişkin İşlemlerde Yaşanan Aksamaya İlişkin Sektör Duyurusu (2015/19)

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2015/20)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/21)

Sağlık Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2015/22)

Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına ve Nazım Hesaplara Dair Sektör Duyurusu (2015/23)

21.04.2015 Tarihli ve 2015/20 Sayılı "Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu"nun Ekinde Yapılan Değişikliğe Dair Sektör Duyurusu (2015/24)

2015/15 sayılı Genelge Uyarınca Güvence Hesabı Katkı Payında Asgari Maktu Tutarın Alınmasına Yönelik Sektör Duyurusu (2015/25)

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasının Sunulacağı Branş Hakkındaki Sektör Duyurusu (2015/26)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu (2015/27)

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sektör Duyurusu (2015/28)

Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgenin (2014-16) Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015-29)

Devam Eden Riskler Karşılığı Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/30)

2015/16 Sayılı Sektör Duyurusunun Uygulanmasının Kontrolüne İlişkin Sektör Duyurusu (2015/31) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Kara Araçları Kasko Sigortası B.3.-3.3.1.1 Maddesi Çerçevesinde Referans Rayiç Değerlere İlişkin Sektör Duyurusu (2015/32)

Mesafeli Satış Konulu 2014/22 Sayılı Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/33)

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasının Sunulacağı Branş Hakkındaki Sektör Duyurusu (2015/34)

Yıllık Gelir Sigortalarında Bilgi İşlem Altyapılarının Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/35)

10.08.2015 Tarihli ve 2015/28 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/36)

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Sektör Duyurusu (2015/37)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Araç İşletenine Ait Şirket Devir İşlemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/38)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/39)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/41)

2010/8, 2010/14 ve 2014/23 Sayılı Sektör Duyurularının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Sektör Duyurusu (2015/44)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/45)
Genelge

Erasmus Plus Kapsamındaki Yararlanıcıların İkamet İzni Taleplerinde Aranacak Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Genelge (2015/1)

Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge( 2015/2)

Kefalet ve Tek Risk Sigortalarına İlişkin Genelge (2015/3)

Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenme Projesine İlişkin Genelge (2015/4)

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/5) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Rücu ve Sovtaj Tutarlarına İlişkin Genelge (2015/6)

Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/7)

Aktüerlik Unvanına Sahip Kişilerin Bağımsız Denetim Firmalarında Sunacakları Hizmete İlişkin Genelge (2015/8)

Sağlık, Hastalık, Ferdi Kaza ve Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Bilgilendirme Formu İçeriğine İlişkin Genelge (2015/10)

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelge (2015/11)

01.06.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 13.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/13)

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Genelge (2015/12)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Kapsamında Tazminat ve Giderlerin Ödenmesine İlişkin Genelge (2015/14)

Güvence Hesabı Katkı Payında Asgari Maktu Tutarına İlişkin Genelge  (2015/15)

Motorlu Araç Sigortalarında Logosuz Orijinal Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge  (2015/16)

06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/17)

Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenmesi Projesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/18)

06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/19)

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2015/20)

Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/22)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Genelge (2015/23)

06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/25)

2007/27 Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişikli Yapılmasına Dair Genelge (2015/26)

Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/28)

06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/29)

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2015/30)

06.06.2014 Tarih ve 9/2014 Sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/31)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Genelge (27/2015)

Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelge (2015/32)

Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2015/34)

Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge'nin Yürürlülük Tarihi Hk. (2015/34) 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulamasında Referans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/36)

06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/37)

Hayat Grubu Sigortaları Aktüerya Raporlarına İlişkin Genelge (2015/38)

Teminat Olarak Kabul Edilecek Kıymetlere İlişkin Genelge (2015/39)

Hayat Dışı Grubu Sigortalar Aktüerya Raporlarına İlişkin Genelge (2015/40)

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2015/42) (2015/52 Sayılı Genelge ile Değişiklik Getirilmiştir.)

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/43) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/44)

Hasar Dosyası Açılışında Maktu Tutar Kullanılmasına İlişkin Genelge (2015/45) 

Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2015/48)

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/49)

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/51) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2015/42 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/52)

06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/53)

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/54)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/55)

23.12.2011 tarih ve 2011/22 sayılı Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Başvuru Sistemine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/57)

Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2015/58)

 Tebliğ

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sektör Duyuruları

İptal Edilen Kredi Bağlantılı Sigorta Poliçeleri Hakkında Yapılacak Bilgilendirmeye İlişkin Sektör Duyurusu (2014/2)

On-line Kasko Projesine İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapan Sektör Duyurusu (2014/3)

Sigortacılık Hesap Planınında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2014/4)

27.10.2010 tarihli ve 2010/38 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/5)

Sigortacılık Hesap Planınında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2014/6)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İkametgah Esaslı Poliçe Tanzimi ve Asgari Teminatlar Hakkında Sektör Duyurusu (2014/8)

Yurtdışına Geçici Olarak İhraç Edilen Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/9)

Hastalık ve Sağlık Sigortalarında Hazırlanacak Aktüerya Raporuna İlişkin Sektör Duyurusu (2014/10)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinde 12.11.2012 tarihli ve 6360 Sayılı Kanun Uyarınca Zeyilname Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/12)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu (2014/13)

Kara Araçları Kasko Sigortası Poliçelerinde Eksik/Aşkın Sigortaya İlişkin Sektör Duyurusu (2014/14)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Poliçelerin Sonlandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Sektör Duyurusu (2014/16)

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29’uncu ve 38’inci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/18)

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Ruhsat veya İzin Belgesi Olmayan Sigortalıların Durumuna İlişkin  Sektör Duyurusu (2014/19)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/20)

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulacak Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4/1. Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/21)

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Sorulara İlişkin Sektör Duyurusu (2014/22)(2015/33 Sayılı Sektör Duyurusu ile Değişiklik Getirilmiştir)

Yardım (Asistans) Hizmetlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/23) (2015/44 Sayılı Sektör Duyurusu ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Tramvay Araç Türü İçin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/24)

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefatı Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2014/25)

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/26)

14/10/2014 tarihli ve 25/2014 sayılı Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefatı Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/27)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev’i Değişiklikleri ve Leasing Şirketlerine Kayıtlı Araçların Mülkiyet Devirlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/28)

Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusu (2014/29)

Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik IP Kontrollerine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/30) (2016/27 sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır.)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hükümlerine Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/31)

2014/32 sayılı Sigorta Acentelerinin Şube Açma ile İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu (2014/32) 

Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2014/33)

Tebliğ

York Anvers Kurallarına İlişkin Tebliğ

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına

Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

Genelge

Yanlış Sigorta Uygulamaları Verilerine İlişkin Başvurular Hakkında Genelge (2014/1)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2014/2)

(2007/27) Sayılı Yalnız Maddi Hasarla sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2014/3)

Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2014/4)

Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Duyuru ve E-Mevzuat Görüş Sistemine İlişkin Genelge (2014/5)

2007/27 Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede ve Eki Tutanakta Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2014/6)

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2014/8) (2015/43 Sayılı Genelge ile Değişiklik Getirilmiştir.) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge (2014/9) (2016/16 Sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Kapsamında Gerekli Organizasyon ve Teknik Altyapı Hakkında Genelge (2014/10)

Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge (2014/11)

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2014/14) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Mutabakat Projesi Kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Yapılacak Veri Transferine İlişkin Genelge (2014/15)

Muallak Tazminat Karsiligina Iliskin Genelge (2014-16)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulama Esaslarına İlişkin Genelgenin (2013/12) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (2014/12)

Genelge

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Sigorta ve Reasürans Şirketlerindeki Denetim Müessesesine İlişkin Genelge (2013/4)

Sigorta Şirketleri ile Reasürans Şirketlerinin Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Sunumuna İlişkin Genelge (2013/5)

Sorumluluk Sigortalarında Birden Çok Sigorta Hükümlerinin Uygulanabilirliği Hakkında Genelge (2013/6)

Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge (2013/7)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2013 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesine İlişkin Genelge (2013/8)

Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge 2013-7 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2013/9)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayımlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin Genelge (2013/11)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2013/12) 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Şirketlerince Belirlenmesi ve Bildirilmesine İlişkin Genelge (2013/13)

Emeklilik İradi Ürünleri Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2013/14)

Ferdi Kaza ve Hayat Sigortalarında Riskin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması ve Sigortalı, Lehtar ya da Varislerin Tespit Edilmesi Hakkında Genelge (2013/15) (2013/21 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nde Tutulan Hasar Verilerindeki Hataların Düzeltilmesine İlişkin Genelge (2013/17)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulamasında Refereans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelge (2013/19)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayımlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2013/20)

Ferdi Kaza ve Hayat Sigortalarında Riskin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması ve Sigortalı, Lehtar ya da Varislerin Tespit Edilmesi Hakkında Genelgenin (2013/15) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (2013/21)

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin 2007/27 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2013/22)

Sektör Duyuruları 

Sigorta Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2013/1)

Teknik Karşılıklarda Brüt ve Net Tutarların Gösterimi Hakkında Sektör Duyurusu (2013/2)

Sigorta Acenteleri Faaliyetlerinde Tereddüt Edilen Bazı Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu (2013/3)

Kara Araçları Kasko Sigortası Poliçe Şablonuna İlişkin Sektör Duyurusu (2013/4)

İrat Teminatı İçeren Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Sektör Duyurusu (2013/6)

AZMM Hesaplamasında Yöntem Seçimine İlişkin Sektör Duyurusu (2013/8)

Hayat Grubu Sigortalarında Vergi Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/9)

6111Sayılı Kanun Geçici 1 inci Maddesi Çerçevesinde 2014 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Aktarım Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu (2013/11) 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” Kapsamında Tesis Edilecek

İşlemlere İlişkin Sektör Duyurusu (2013/12)

AZMM'ye Esas Dosyaların Geçmişe Dönük Olarak Güncellenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2013/13)

On-line Kasko Projesine İlişkin Sektör Duyurusu (2013/14)

Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Düzenlenen Mesleki Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/15)

5684 Sayılı Kanunun 31/A ve 31/B Maddeleri Çerçevesinde Şirketlerce Tesis Edilecek İşlemlere İlişkin Sektör Duyurusu (2013/16)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasında Araç Değişikliğine İlişkin Sektör Duyurusu (2013/17)

Hayat Grubu Sigortalarında  Vergi Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu II (2013/18)

Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/19)

Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/20)

Tebliğ

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ-Sigorta Acentesi Teknik Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı-Sigorta Brokerı Teknik Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı-Sigorta Brokerı Teknik Personeli (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı-Bireysel Emeklilik Aracısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
-Sigorta Şirketi Teknik Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı-Sigorta Şirketi Teknik Personeli (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı-Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
-Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli (Seviye 6) Ulusal Meslek StandardıSermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'de (SERİ: X, NO:22) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ: X, NO: 28)

Diğer

Genelgeler

Dengeleme Karşılığının Kullanılması ile Bazı Genelgelere İlişkin İlave Açıklamalar Hakkında Genelge (2012/1)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri Hakkında 2012/5 Sayılı Genelge"

Hayat Dışı Sigortalar Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (2012/2)

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2012/3)

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 15.09.2011 Tarihli ve 2011/17 Sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2012/4)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2012 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (2012/5)

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2012/6)

31.05.2012 Tarihli ve 2012/5 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2012 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2012/7)

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün Kapsamına İlişkin 2007/18 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (2012/8)

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge III (2012/9)

Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin Genelge (2012/10)

2007/1 Sayılı Sigorta Branşları İçin Öngörülen Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge'de Değişklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2012/13)  

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (2012/14) 

Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge (2012/15)

 
Sektör Duyuruları
 

Karayolları Motorlu Araçlar zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Poliçe Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/1)

Şirketler Tarafından Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uygun İşlem Tesis Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/2) 

2011/14 Sayılı Sektör Duyurusunda Düzeltme Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (2012/3)

Sektörden Veri Teminine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/4)

Kredi Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan Sigorta İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu (2012/5)

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2012/6)

Yeni Açılan Hesap Kodları İle Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2012/7)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanması Hakkında Sektör Duyurusu (2012/10)

İşsizlik Teminatının Sunulmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2012/11)

Şirketler Tarafından Ödenecek Tazminatlarda Tazminatın İndirim veya Kaldırılmasına Yönelik İspat Yükümlülüğüne İlişkin Sektör Duyurusu (2012/12)

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu (2012/13)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2012/15)

Muallak Hasarların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Prim Basamağına Etkisine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/16)

İrat Ödemeli Ürünlerde Şirket Bilgi İşlem Altyapılarının Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/17) 

Sigorta Eksperleri Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan "2011/5 Sayılı Genelgeye İlişkin Sektör Duyurusu (2012/18)

Konut Sigortalarında Rücu İşlemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/19)

 
Tebliğler

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talımat Tebliği


Genelgeler

Davalık Dosyalar, AZMM ve Tahsil Edilemeyen Rücu ve Sovtaj Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesiyle İlgili İlave Açıklamalara İlişkin Genelge (2011/1)

Sağlık Sigortası Sözleşmelerine İlişkin Genelge (2011/3)

Zorunlu Sigortalar (Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar) Çerçevesinde Aktüeryal Hesaplamayı Gerektiren Tazminat Ödemelerinde Uygulamaya İlişkin 2010/4 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2011/4) 

Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge (2011/5)

Kredi Branşında Tahsil Edilemeyen Rücu ve Sovtaj Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Sorumluluk Branşlarında Muallak Tazminat Karşılığının Ayrılması Hususlarında İlave Açıklamalara İlişkin Genelge (2011/6)

Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge (2011/8)

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 15’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2011/9)

2010 ve 2011 Yıllarında AZMM Sonuçlarının Aşamalı OLarak Uygulanması Hakkında Genelge (2011/10)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2011 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (2011/12)

Test IBNR'ı Hesaplamasında Rücu, Sovtaj ve Benzeri Gelirlerin Düşülmesine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge (2011/13)

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2011/15)

Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelge (2011/16)

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge (2011/17) 

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesine Ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge(2011/18)

08.09.2011 tarihli ve 2011/16 sayılı "Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelge"de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2011/19)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.01.2012 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (2011/20) 

Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Başvuru Sistemine İlişkin Genelge (2011/22)

Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge (2011/23)

 
Sektör Duyuruları

Deprem Tehlike Bölgeleri Hakkında Sektör Duyurusu (2011/1)

Azınlık Paylarının ve Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesinin İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2011/2) 

Deprem Teminatının Verilmesi ve Deprem Tarifelerinin Uygulanması Hakkında Sektör Duyurusu (2011/3)

Rejistro ve Tahsilat Defterlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2011/4)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/5)

Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Bazı Sigorta Branşları İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2011/6)

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasının Sigortacılık Hesap Planınında ayrı bir Hesap Kodunda Takip Edilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2011/7)

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Sektör Duyurusu (2011/8)

Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Dikkate Alınacak Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Sektör Duyurusu (2011/10)

Paket Poliçe ve Ek Teminat Uygulamalarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Sayılı Sektör Duyurusu (2011/11)

Karayolu Genel Müdürlüğünce Kaza Sonucu Tahakkuk Ettirilen Katma Değer Vergisinin Sigorta Şirketleri Tarafından Ödenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2011/12) 

Hayat Grubu ve Hastalık/Sağlık Sigortaları Branşlarında Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Veri Transferine İlişkin Sektör Duyurusu (2011/13)

Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2011/14)

Genelgeler

Katastrofik Risklerde Yeterli Koruma Sağlanması İle Piyasayı Bozan Ve Şirket Mali Yapılarını Olumsuz Etkileyen Hususlarda Tedbir Alınmasına İlişkin Genelge (2010/2)

Zorunlu Sigortalar ( Güvence Hesabı kapsamındaki Sigortalar) Çerçevesinde Aktüeryal Hesaplamayı Gerektiren Tazminat Ödemelerinde Uygulamaya İlişkin Genelge (2010/4)

Katastrofik Risklerde Yeterli Koruma Sağlanması İle Piyasayı Bozan ve Şirket mali Yapılarını Olumsuz Etkileyen Hususlarda Tedbir Alınmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2010/5)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2010 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (2010/6)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Yaptırma Mecburiyeti İle İlgili Muafiyet ve İstisnalara İlişkin Genelge (2010/8)

Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2010/9)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin Reasürans Politikaları Başlıklı 15 inci Maddesinde Yer Alan Bölüşmeli Tretelerden Kotpar Reasürans Anlaşmalarında Tek Bir Reasüröre Yapılacak Devir Oranının Hesaplanmasına İlişkin Genelge (2010/11)

Aktüeryal Merdiven Zincir Metoduna İlişkin Genelge (2010/12)

Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge (2010/13)

Hayat Branşında Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Muallak tazminat Karşılığına İlişkin Genelge (2010/14)

Motorlu Araç Sigortalarında Sigorta Bilgi Merkezine Yapılacak Veri Transferleri Hakkında Genelge (2010/15)

2010/142 ve 2010/14 Sayılı Genelgeler ile 2010/29 sayılı Sektör Duyurusuna İlişkin İlave Açıklamalara İlişkin Genelge (2010/16)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar Kapsamındaki Sigortalar Hakkında Genelge(2010-19)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (2010/20)

Yazışma Kurallarına İlişkin 2/12/2009 Tarihli Ve 2009/20 Sayılı Genelgeye Ek Açıklama

Reasürans Anlaşması Niteliği Taşımayan Tretelere İlişkin Genelge (2010/22)

Şüpheli Rücu ve Sovtaj Alacaklarına İlişkin Tahsilatların Muhasebeleştirilmesine İlişkin Genelge (2010/23)


Sektör Duyuruları

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemelerinde Tedavi Giderleri Kapsamına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/1)

Reasürans Raporu İle İlgili Ek Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/2)

Mali Tabloların Gerçeğe ve Mevzuata Uygun Olarak Düzenlenmesi Hususunda Sorumluların Uyarılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/3)

Asistans Firmasına Ödenen Tutarların İlgili Döneme Ait Olmayan Kısımlarının Ertelenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/4)

İrat Ödemeli Hayat Sigortalarının Hayat Sigortası Genel Şartları Çerçevesinde Akdedilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2010/5)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının İptal Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/6)

Direk/Endirekt Primlere İlişkin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2010/9)

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/8) (2015/44 Sayılı Sektör Duyurusu İle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Gerekçeli İzahat Yapılmasına ve Şüpheli Tespit Edilen Taleplere İlişkin Sektör Duyurusu (2010/11)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Kusur Durumunun Belirlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/12)

Kara Taşıtları Kasko Sigortası ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Arasındaki Rücu Taleplerine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/13)

2010/8 Sayılı Sektör Duyurusu İle Talep Edilen Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/14) (2015/44 Sayılı Sektör Duyurusu İle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Risk Birikimi Tablosuna İlişkin Sektör Duyurusu (2010/15)

Bir Yıldan Kısa Süreli Hayat (Kazanılmamış Primler Karşılığına Konu Hayat) Sigortalarının Teminat Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/16)

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeklik’e İlişkin Sektör Duyurusu (2010/17) 

Kara Taşıtları Kasko Sigortası ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Prim İadesi Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/18)

Mobil İmzaya İlişkin Sektör Duyurusu (2010/19)

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/20)

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerince SGS Kapsamında raporlanan Bazı Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/21)

Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı varlıklara İlişkin Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi Hakkında Sektör Duyurusu (2010/22)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Teminat ve Prim Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu (2010/24)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2010/25)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Poliçelerin Doğru Tanzimine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/26)

Hayat Branşında Faaliyet Gösteren Şirketlerde Teminat Tesisine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/27)

Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusu (2010/28)

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/29) 

Sigorta Eksperleri Tarafından Yapılabilecek İşlemlere İlişkin Sektör Duyurusu (2010/30)

Sigorta Acenteleri Arasında İş Paylaşımına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/31)

Derecelendirme Faaliyetleri Uygun Görülen Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlar Tarafından Verilen ve Müsteşarlığımızca Kabul Edilen Asgari Notların Revize Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/32)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Eşzamanlı Poliçe Düzenlenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2010/33) 

Sigorta Acenteleri Arasındaki İş Paylaşımına İlişkin 2010/31 Sayılı Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu (2010/34) 

Sigorta Acenteleri Arasındaki İşlemlere İlişkin Sektör Duyurusu (2010/35)

Sigorta Acenteleri Arasındaki İşlemlere İlişkin 2010/35 Sayılı Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu (2010/36)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/38) 

Tebliğler

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)

Tebliğler

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

Sigorta Tahkim Usulü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (2009/1) (19.1.2016 tarihli tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının Yatırılacağı Yabancı Varlıklara İlişkin TebliğGenelgeler

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.04.2009 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (2009/1)

Hayat Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2009/2)

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2009/4)

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2009/6)

2007/24 Sayılı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge’de Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2009/11)

2007/24 ve 2009/11 Sayılı Aktüeryal Zincirleme Metoduna İlişkin Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2009/12)

Hayat, Ferdi Kaza, Sağlık ve Hastalık Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi Merkezine Gönderimine İlişkin Genelge (2009/13)

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2009/16)

Hayat Sigortaları Aktüerya Raporunun Sigorta Bilgi Merkezine Gönderimine İlişkin Genelge (2009/17)

Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge (2009/20)


Sektör Duyuruları

Hayat, Bir Yıldan Uzun Süreli Ferdi Kaza, Sağlık, Hastalık ve İhtiyari Deprem Sigortaları Tarifeleri Hakkında Sektör Duyurusu (2009/1)

Aylık Mali Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu (2009/2)


Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/3)

Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleye Yönelik Sektör Duyurusu (2009/4)

Saklama Payı Tabloları ile Reasürans Raporuna İlişkin Sektör Duyurusu (2009/5)

Sermaye Yeterliliği Tablosuna İlişkin Sektör Duyurusu (2009/6)

Seyahat Araç Destek Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/7)

Teknik Karşılıklarla İlgili Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/9)

01.03.2009 t.li ve 27156 s.lı RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2inci Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (2009/10)

Bazı Branşlar İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2009/11)

Raylı Araçlar Genel ve Tekne Sorumluluk Branşları İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2009/12)

Emeklilik Şirketlerinde Giriş Aidatlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2009/13)

2009/6 ve 2009/9 sayılı Sektör Duyurularında Yer Alan Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu (2009/14)

Asistans Hizmetlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2009/16)

Aktüerler Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca yapılması gereken Bildirime İlişkin Sektör Duyurusu (2009/17)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Tespitinde Dikkate Alınacak Üst Sınır Hakkında Sektör Duyurusu (2009/18)

Vefat Teminatı Priminin Depreme Ait Kısmının Tespit Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2009/19)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemelerinde Dikkate Alınacak Belgeler Hakkında Sektör Duyurusu (2009/20)

2009/11 Sayılı Genelgede Yer Alan Hususlar ile Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Sektör Duyurusu (2009/22)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Refakat Ücretine İlişkin Sektör Duyurusu (2009/23)

Asistans Hizmetleri Çerçevesinde 2009/9, 2009/14 ve 2009/16 Sayılı Sektör Duyurularında Yer Alan Hususlara İlişkin Ek Sektör Duyurusu (2009/24)

TOBB – AEKS Sisteminde Teknik Personel Olarak Kayıtlı Olmayan Kişiler için Sigorta Sirketlerince Kullanıcı Adı ve Sifre İhdas Edilmemesine ve Levhaya Kayıtlı Olmayan Acentelere ilişkin Sektör Duyurusu (2009/25)

Aylık Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosunun Sigortacılık Gözetim Sistemine Yüklenme Süresine İlişkin Sektör Duyurusu (2009/26)

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik Uyarınca İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu Hakkında Sektör Duyurusu (2009/27)

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Gereğince Yayımı Zorunlu Kılınmış İlanların Basın İlan Kurumu Aracılığı İle Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/28)

Sigorta Eksperlik Belgelerinde Dallara Göre Eşleştirmesi ve Müktesep Haklara İlişkin Sektör Duyurusu (2009/29)

Tüzel Kişi Acentelerde Acente Müdürü Yerine Tedviren Müdür Ataması Uygulamasına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/30)

Yanlış Sigorta Uygulamaları ve Müşteri Profili Vergi Tabanı Hakkında Sektör Duyurusu (2009/34)

Tarım Sigortaları Havuzundan Alınan İşler İçin Hesaplanan Kazanılmamış Primler Karşılığına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/35)

Tebliğler

Sigorta Sektörüne İlişkin Grup Muafiyet Tebliği

Rekabet Kurumu İnternet Sitesinden Yayımlanan Genel Gerekçe

Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ


Genelgeler

Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2008/1)

Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Tablosuna İlişkin Genelge (2008/2)

Risk Primi Hesabında Ortalama Yaş Kullanımına İlişkin Genelge (2008/3)Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Genelge (2008/5)

 

Genelge için tıklayınız..

Tablo için tıklayınız..


Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge (2008/7)

EK 1  

EK 2  

EK 3


Hayat Sigortaları Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (2008/8)

Hayat ve Uzun Süreli Ferdi Kaza ve Hastalık Sigortalarının Prim ve Matematik Karşılıklarına İlişkin Genelge (2008 9)

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2008/10)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Tarifelerinin Sigorta Şirketleri Tarafından Belirlenmesine İlişkin Genelge (2008/11)

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge II (2008/12)

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelge (2008/15)

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi Ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında, Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelge II (2008/18)

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2008/20)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Genel Müdürlerinin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin Genelge (2008/22)

Karayolları Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasına İlişkin Genelge (2008/26)

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Genelge (2008/27)

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 12nci Maddesi Kapsamında Hazırlanacak Raporlara İlişkin Genelge (2008/28)

Sigorta Şirketlerince İlk Defa Uygulamaya Konulacak Ürünlere İlişkin Genelge (2008/29)

Şirketlerden Talep Edilecek İlave Tablolara İlişkin Genelge (2008/31)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Tarifelerinin 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Belirlenmesine İlişkin Genelge (2008/33)

Hayat Dışı Sigortalar Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (2008/34) (Hazine Müsteşarlığı'nın 2012/2 Sayılı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 
Sektör Duyurusu

Sigorta Sözleşmesi Konusu Teminatların Veriliş Şeklinde İlişkin 2007/9 Sayılı Genelge Hakkında Sektör Duyurusu (2008/1)

İşsizlik Teminatının Hayat Sigortalarına Ek Teminat Olarak Verilmesine Yönelik Sektör Duyurusu (2008/2)

Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Sektör Duyurusu (2008/3)

Yurtdışında Yapılabilecek Sigortaların Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu (2008/4)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Zeyilname Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/6)

Paket Poliçe ve Ek Teminat Uygulamalarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/7)

Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/8)

Finansal Raporlama Kapsamında Müsteşarlığımızca Hazırlanacak Tebliğlere İlişkin Sektör Duyurusu (2008/9)

Yatırım Türleri ve Vadelerine İlişkin Tablo Hakkında Sektör Duyurusu (2008/10)

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında 2008/7 sayılı Genelge Hakkında Sektör Duyurusu (2008/11)

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/12)

Tescili Beklenen Sermaye Tutarlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2008/13)

2007 Yılsonu Mali Tablolarının Gazetede İlan Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/14)

Hak Sahiplerinece Aranmayan Paralara Yönelik İzlenecek Usule İlişkin Sektör Duyurusu (2008 15)

Tehlikeli Hastalıklar Teminatının Ek Teminat Olarak Verilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2008/16)

Hayat Sigortalarında Standart Dışı Risklerin Kabulü ve Riziko Karına İştirak Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu(2008/17)

Yurt Dışında Motorlu Araç işletilmesi Nedeniyle Tabi Olunacak Hukuki Sorumluluğa Karşı Sigorta Şirketlerince Sağlanabilecek Sigorta Teminatına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/18)

Bloke Edilen Teminatlara ilişkin Bilgilerin Sigortacılık Gözetim Portalına Yüklenmesine İlişkin Sektör Duyurusu(2008/19)

31.03.2008 Tarihli Finansal Tablo Dipnot Biçimine ilişkin Sektör Duyursu (2008/20)

Halka Açık Sigorta Şirketlerinin Finansal Tablolarının Hazırlanması, Sunulması ve Bağımsız Denetimden Geçirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/21)

Uzun Süreli Ferdi Kaza ve Sağlık Branşları için Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2008/22)

5684 Sayılı Sigortacılık Kanuna İstinaden Çıkarılan; Sermaye Yeterliliği, Teknik Karşılıklar ve Finansal Raporlamaya İlişkin Yönetmelikler ile İlgili Sorulara İlişkin Sektör Duyurusu (2008/24)

Trafik Kazalarında Hak Sahiplerinin Taleplerinin Müteselsil Sorumluluk Hükümlerine Göre Tahsil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/25)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu (2008/26)

Ertelenmiş Üretim Gider Paylarının Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Hesap Kodlarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/27)

Hasar Aracılarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/28)

14.06.2008 Tarihinden İtibaren Faaliyet Gösterecek Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt İşlemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/29)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Genel Müdürlerinin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin 2008/22 sayılı Genelgeye ilişkin Sektör Duyurusu (2008/30)

Sigorta Şirketlerinin Sigortacılık Hizmetleri ile İlgili olarak Geliştirdikleri İş Ortaklıklarının Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu (2008/31)

İstihdam Branşı İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2008/32)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin TMS ve TFRS Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/33)

Muallâk Zarar ve Devam eden Risk Karşılığı ile Üretim Gider Paylarının Ertelenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/34)

Sigorta Ekspertiz Faaliyetlerinin Çerçevesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/35)

Şirketlerin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/36)

Yargıya İntikal Etmiş Hasar Dosyaları İçin Muallâk Tazminat Karşılığı Ayrılması Hakkında Sektör Duyurusu (2008/37)

14.06.2008 Tarihinden İtibaren Faaliyet Gösterecek Acentelerin Müsteşarlıktan Alacakları Uygunluk Belgeleri ve Levhaya Kayıt İşlemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/38)

Sigorta Şirketlerinin Hayat Dalı İçin Hesaplanan Teminat Tutarlarının Müsteşarlığa Bildirimi Hakkında Sektör Duyurusu (2008/39)

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 5inci Maddesi Gereğince Dipnotların Hesap Özetleriyle Birlikte Gönderilmesi Gerektiğine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/40)

Gayrimenkul ve İştirak Satış Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Hesap Kodlarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/41)


2008/31 Sayılı Şirketlerden Talep Edilecek İlave Tablolara İlişkin Genelgede Belirtilen Tablolara Yeni Tablolar Eklenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/42)

Belge 1

Belge 2

Ekler

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemelerinde Trafik Kaza Tespit Tutanaklarının Değerlendirilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2008/43)

Sigorta Eksperlerine Yeni Eksperlik Dallarında Görev Verilmesine İlişkin Sektör (2008/44)

Şirketlerden Talep Edilen Tablolara İlişkin Bazı Sektör Duyurularında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/45)

Matematik Karşılıklara İlişkin Stopajların Kurumlar Vergisi Tutarından İndirilmesine ve Sigortalılara Dağıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/46)

Sigorta Ekspertiz Faaliyetlerinin Çerçevesine İlişkin 2008/35 Sayılı Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu (2008/47)

Tebliğler

Sigorta Branşlarına ilişkin Tebliğ (2007 1)


Genelgeler

Sigorta Murakabe Kanununun 29uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2007/1)

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliklere İlişkin Genelge (2007/2)

Karşılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sağlanmasına İlişkin Genelge (2007/3)

Sigorta Branşları için Öngörülen Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (2007/4)

Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Karara Dair Genelge (2007/5)

Karayolları Motorlu Araçlar Zor. Mali Sor. Sig. Tarife Uygulama Esasları Yönetmeliği Hakkında Genelge (2007/6)

Karayolları Motorlu Araçlar Zor. Mali Sor. Sig. Tarife Uygulama Esasları Yönetmeliği Hakkında Genelge (2007/7)

Sigorta Sözleşmesi Konusu Teminatların Veriliş Şekline İlişkin Genelge (2007/9)

Devlet Destekli Tarım Sigortalarına İlişkin Genelge (2007/10)

11.07.2007 Tarihli ve 26579 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2007/1 sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin Uygulama Esaslarına Dair Genelge (2007/11)

11.07.2007 Tarihli ve 26579 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2007/1 sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin Sigorta Genel Şartları Bazında Uygulama Esaslarına Dair Genelge (2007/12)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Yayımlayacağı İlan ve Reklamlara İlişkin Genelge (2007/13)

Sigorta Şirketlerinin Hayat Dışı Branşlar İçin Tesis Etmeleri Gereken Teminatlara İlişkin Genelge (2007 14)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2007/15)

Hayat Sigortası Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2007/16)

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün Kapsamına İlişkin Genelge (2007/18)

Sigortacılık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Branş Kodlarına İlişkin Genelge (2007/19)

Sigorta Şirketlerinin Hayat Dışı Branşlar İçin Asgari Teminatın Hesabına İlişkin Genelge (2007/20)

Devam Eden Riskler Karşılığı ve Dengeleme Karşılığına İlişkin Genelge (2007/21)

Sigortacılık Kanununun Sigorta Eksperlerine İlişkin Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2007/22)

Bireysel Kredi Kullananlar İçin Uzun Süreli Grup Hayat Sigorta Tarifeleri Hazırlanırken Uyulması Gereken Esas ve Usullere İlişkin Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge (2007/23)

Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge (2007/24)

Kazanılmamış Primler Karşılığı’nın Hesaplanmasına ve Ertelenmiş Komisyon Gelirleri ve Giderleri için Kullanılacak Hesap Kodlarına İlişkin Genelge (2007/25)

Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Genelge (2007/26)

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (2007/27) 


Mal Sigortaları Kapsamındaki Sigorta Sözleşmelerinde Kullanılacak Bilgilendirme Formu Hakkında Sektör Duyurusu (2007/1)

Yıllık Gelir Sigortası Genel Şartları Hakkında Sektör Duyurusu (2007/2)

Kredi Sigortası ve İhracat Kredi Sigortası Uygulamaları İle İlgili Sektör Duyurusu (2007/3)

2007 Yılı Mali Tablolarının Bağımsız Denetimden Geçirilmesi Gerek. Dair Sektör Duyurusu(2007/4)

Yıllık Gelir Sigortası Tarifelerinin Tasdiki Hakkında Sektör Duyurusu (2007/5)

Emeklilik Planlarının Tasdiki Hakkında Sektör Duyurusu (2007/6)

Güvence Hesabı Kapsamında Sigorta Ettirenlerden Kesilecek Katılma Paylarının Tahsiline İlişkin Sektör Duyurusu (2007/7)

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğine İstinaden Genel Şart. Poliçe Ekinde Verilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2007/8)

Kredi Sigortası ve İhracat Kredi Sigortası Uygulamaları İle İlgili Sektör Duyurusu (2007/9 )

Hayat, 1 Yıldan Uzun Ferdi Kaza,Sağlık, Hastalık İht. Deprem Tarifelerinin Tasdiki Hakkında Sektör Duyurusu (2007/10)

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunun 44üncü Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (2007/11)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Ruhsatnamelerinin Yenilenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2007/12)

Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Yeni Hesap Kodlarına Dair Sektör Duyurusu (2007/13)

Ruhsatname Yenilemelerine İlişkin Sektör Duyurusu (2007/14)

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişiklik Hakkında Sektör Duyurusu (2007/15)

2007/1 sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ Uyarınca Tehlikeli Hastalıklar ve Sürekli Sakatlık Teminatının Ek Teminat Şeklinde Verilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2007/15)

Levhaya Kayıt Olan Gerçek ve Tüzel Kişi Eksperlere İlişkin Sektör Duyurusu (2007/16)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 15inci Maddesi Reasürans Politikaları Kapsamında Hazırlanan Şirket Riskinin Değerlendirilmesine İlişkin Tabloya Dair Sektör Duyurusu (2007/17)

Deprem Hasar Karşılıklarının Sermaye Artırımında Kullanılmasına Dair Sektör Duyurusu (2007/18)

Hayat Sigortaları Tarife ve Kar Payı Teknik Esaslarına İlişkin Sektör Duyurusu (2007/19)

Şirketlerin Finansal Tablolarının Yayımında Müsteşarlıkça Belirlenen Gazete Tirajlarına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Sektör Duyurusu (2007/20)

Hayat Sigortalarında Kar Payı Kalıntısı Dağıtımında İlişkin Sektör Duyurusu (2007/21)

Bireysel Krediler için Uzun Süreli Grup Hayat Sigorta Tarifeleri Hazırlanırken Uyulması Gerek Esaslara İlişkin Genelge

Hekim Mesleki Sorumluluk Klozu İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

İştira Halinde Reasürans Kapitali Üzerinden Hesaplanan Prim İadesinin Muhasebeleştirilmesi İle İlgili Açıklama

KMAZorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 34üncü Maddesi Uyarınca Belirlenen İlkeler

Tarım Sigortaları Havuzuna İlişkin 2006 10105 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasına İlişkin Oluşan Tereddütler ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Fesihlerinin Hangi Birime Yapılacağına İlişkin Açıklama

Genel Müdür ve Yardımcılıklarına Vekaleten Çalışanlar ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamı İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

KMA Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması II

Primi İşverenler Tarafından Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primleri İle İlgili Açıklama II

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

Yeni Branşı Tesisi Hakkında Tebliğ

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

Tarım Sigortaları Havuzuna İlişkin Karar

Tarım Sigortaları Havuzuna İlişkin Kararı

Bazı Sigorta Branşlarının Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Tebliğ

IBNR Karşılıklarının Kurumlar Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Hakkında Gelirler Genel Müdürlüğü Yazısı


İptal Edilen Sigorta Sözleşmelerinin Vergi Matrahından İndirilmesi İle İlgili Olarak Gelirler Genel Müdürlüğünden Alınan Yazı

Rücu Alacaklarının Muhasebeleştirilmesi İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

Sigorta Şirketlerinin Ürünlerini Kendi Ürünleri Gibi Yansıtan Kuruluşlarla İlgili Hazine Müsteşarlığından Alınan Yazı 

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge İle İlgili Açıklama Eki

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge İle İlgili Açıklama 

Taşımacılık Zorunlu Sorumluluk Sigortası İçin Fark Zeyilnamesi Düzenleneceğine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Yazısı

Hastalık Sigortası Branş Adının Sağlık Sigortası 

Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ

Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

Eski Tek Düzen Hesap Planında Deprem Hasar Karşılıkları Hesabı Altında İzlenen Hesapların Yeni Tek Düzen Hesap Planında Hangi Hesaplar Altında İzlenmesi Gerektiğine İlişkin Hazine

Hastalık Sigortası’nın Sağlık Sigortası Branşı Altında Değerlendirilmesi Gerektiğine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

Kredi Kartları İle Yapılan Prim Tahsilatları Sigortacılık Mevzuatına Uygun Hareket Edilmesi

Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımların Hesap Planındaki Kodlarına İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

Sağlık Branşında İlk Defa Uygulamaya Konulacak Ürünlere İlişkin Esaslar ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

Sigorta Şirketlerinin Matbu Belgelerinde Hastalık Yerine Sağlık İbaresinin Kullanılması 

Trafik Kazası Nedeniyle Ödenecek Tedavi Giderlerinde Öncelikli Sigorta İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması 

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tazminat Ödemeleri İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması 

Hazine Müsteşarlığı'na Gönderilecek Belge ve Raporlarda Standardizasyon Sağlanması 

Primi İşverenler Tarafından Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primleri İle İlgili Açıklama 

Rücu Alacaklarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması II 

Sigorta Şirketlerinin Kısa Dönem Esasına Göre Prim İadesi Yapmalarına İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

Tazminat Ödemelerinde Vekalet İlişkisi İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması

YTL'ye Geçiş Sürecinde Emeklilik Planları ve Sigorta Tarifeleri Kapsamında Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Genelge

01.01.2005 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek Poliçe ve Belgelerde Bedellerin YTL Olarak Gösterilmesinin Yeterli Olacağına Dair Hazine Müsteşarlığı Yazısı

Biçerdöverlerin Zorunlu Trafik Sigortası Tarife ve Talimatında Traktör Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği

Enflasyon Düzeltme Hesabı İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Yazısı 

Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına 01.01.2005 Tarihinden İtibaren Geçileceği

Hayat Sigortalarında Tenzil İşlemi İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Yazısı 

Hayat ve Ferdi Kaza Sigortalarına İlişkin Bilgilerin Elektronik Ortamda Gönderileceği

İlan ve Reklam Unsuru İçeren Yayın ve Belgelerden İlk Defa Uygulamaya Konulacak Olanların Hazine Müsteşarlığının Onayına Sunulması

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bilgi İşlem Sistemlerine İlişkin Genelge

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge II

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sisitemlerine İlşkin Genelge I

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge III


Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine İlişkin Genelge


Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge II

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge

Sigortalı Şikayetlerine İlişkin Yazı

Tek Düzen Hesap Planında Nakliyat, Kaza ve Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Kodları İle İlgili Yapılan Değişiklik

Teknik Karşılıkların Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmamasına İlişkin Gelirler Genel Müdürülüğü Yazısı 

TRAMER'e Bilgilerin İstenen Formatta ve Eksiksiz Gönderilmesi Zorunluluğu İle İlgili Yazı

TRAMER'e İletilecek Bilgilerle İlgili Hazine Müsteşarlığı Yazısı

Yabancı Ülkelerde Meydana Gelen Hasarların Taşımacılık Mali Sorumluluk Teminatı Kapsamı Dışında Olduğunun Duyurulması

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasının Yürürülükte Olduğu ve İlgili Branşta Ruhsatı Olan Şirketlerin Bu Sigortayı Yapmakla Yükümlü Olduğuna Dair Yazı

Zorunlu Tarfik Sigortası Tarife ve Talimatına Aykırı Hareket edilmesi Durumunda Uygulanacak İşlemlerle İlgili Hazine Müsteşarlığı Yazısı 

Zorunlu Trafik Sigortası Traife ve Talimatının B.1.2inci Maddesi Uyarınca Poliçelere Yazılması Gereken İbare İle İlgili Uyarı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı İle İlgili Açıklama


ustok Nisan Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:
Birligimiz üyesi sigorta sirketlerinin sigortaladiklari motorlu kara tasitlarinin kasko degerlerini belirlemelerinde yardimci olmak üzere, piyasa fiyatlari gözönüne alinarak saptanan ve sektör içi bir hizmet geregi Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatlarin yapilacak islemlerde esas alinmasindan, TSB hiç bir sekilde sorumluluk kabul etmez.

Listedeki binek, arazi taşıtı, hafif ticari araçların değerleri DOD - Doğuş Otomotiv Servis Ticaret AŞ’nin katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, minibüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

DOD – Doğuş Otomotiv Servis Ticaret AŞ’den gelen değerlerin kontrolünde ve listenin Birlik tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar